• TOP
  • 入场介绍
  • 主办单位联络方法

主办单位联络方法

C3 in Shanghai 实行委员会

■ 株式会社创通
邮编 105-6126 东京都港区滨松町 世界贸易中心大楼26层
TEL : 03-6386-0313 / FAX : 03-6386-0309
E-mail:c3-info@ml.sotsu-mp.jp(真锅・Nico)
■ 株式会社Business Guide-Sha 海外事业部
邮编 111-0034 东京都台东区雷门2-6-2礼品大厦
TEL : 03-3843-9851 / FAX : 03-3843-9850
E-mail:c3shanghai@businessguide-sha.co.jp(关口・渡边)